Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

Szkolenia ADR

W pewnych wypadkach przewóz towarów niebezpiecznych jest wyłączony w całości lub częściowo spod przepisów ADR. Może to wynikać z charakteru operacji transportowej, dotyczyć przewozu do celów rolniczych, przewozu w ilościach ograniczonych w jednostce transportowej itd. Może odnosić się do transportowania paliw płynnych, akumulatorów litowych, farb i lakierów oraz innych szczegółowo określonych warunków, materiałów i okoliczności.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w określeniu, czy możecie Państwo korzystać z wyłączeń i w jakim zakresie.

Doradztwo w zakresie wyłączeń z ADR.

Prawo zobowiązuje wszystkie podmioty zajmujące się transportem, przechowywaniem, napełnianiem, pakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem do wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa – DGSA oraz do przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności związane z powyższymi operacjami.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu ze SMARTADR w celu sprawdzenia, w jakim zakresie podlegają Państwo przepisom ADR. Pomożemy Wam nie tylko sprostać wymogom prawa, uniknąć płacenia wysokich kar, ale także zapobiec wypadkom i przestojom w działalności przedsiębiorstwa.

Konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa w miejscu pracy dotyczy nie tylko magazynu, stref załadunku, rozładunku i wykorzystywania materiałów zagrażających życiu, zdrowiu, środowisku, ale także obejmuje załogi pojazdów, kierowców.

Kary z tytułu naruszenia przepisów ADR są dotkliwe. Należy też pamiętać, że stosowanie się do zapisów prawa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych służy ochronie życia, zdrowia i mienia. ADR powstała jako efekt pracy wielu specjalistów oraz praktyków w dziedzinie komunikacji drogowej, chemii, fizyki i prawa. >>> Czytaj dalej