Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

Prowadzimy kursy ADR dla kierowców pozwalające zdobyć międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Program zajęć, dobór materiałów dydaktycznych, sposoby prezentacji treści, sprawdzeni wykładowcy sprawiają, że nauka jest skuteczna i przyjemna.
Częstotliwość naszych szkoleń to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie firm z Polski i zagranicy. Stronami europejskiej umowy dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, ADR, jest większość państw europejskich oraz mi.in. Rosja, Tunezja, Turcja, Maroko.
Każdy kurs kończy się zorganizowaniem państwowego egzaminu dającego upragnione uprawnienia. Uzyskane przez kierowcę zaświadczenie ADR w zakresie podstawowym jest ważne przez 5 lat, tak samo jak specjalistyczne, ale – uwaga – tylko do końca ważności uprawnień podstawowych. Tak więc często, starając się o uprawnienia specjalistyczne, warto zadbać od razu o odnowienie tych pierwszych. Regularnie prowadzimy kursy ADR dla kierowców w obu zakresach.
Kierowco, z nami zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie w Polsce i poza nią. Uzyskasz silniejszą pozycję w negocjacjach z pracodawcą. Nawet nie wioząc towaru określonego jako niebezpieczny, będziesz lepiej dbał o swoje zdrowie i życie na drodze. Dla firm transportowych będziesz bardzo cennym pracownikiem, ponieważ zyskasz z nami uprawnienia pozwalające przewieźć każdy ładunek.

Rodzaj szkolenia

Cena

Termin

Data egzaminu

Podstawowe

450 zł

29.12 – 02.01.2018

05-08.01.2018

12-15.01.2018

19-22.01.2018

26-29.01.2018

02-05.02.2018

09-12.02.2018

16-19.02.2018

23-26.02.2018

02.01.2018

08.01.2018

15.01.2018

22.01.2018

29.01.2018

05.02.2018

12.02.2018

19.02.2018

26.02.2018

Cysterny

350 zł

03,04,08.01.2018

10,11,15.01.2018

17,18,22.01.2018

24,25,29.01.2018

31.01,01,05.02.2018

07,08,12.02.2018

14,15,19.02.2018

21,22,26.02.2018

08.01.2018

15.01.2018

22.01.2018

29.01.2018

05.02.2018

12.02.2018

19.02.2018

26.02.2018

Materiały wybuchowe

350 zł

Kontakt

+48 692 099 775

+48 730 999 507

Materiały promieniotwórcze

350 zł