Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

SZUKASZ PRACY W TRANSPORCIE, HANDLU, SPEDYCJI? – PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE

Szkolenia ADR dla zawodowych kierowców na poziomie podstawowym i specjalistycznym umożliwiają firmie sprostanie wymogom konkurencyjnego przewozu na rynkach krajowym i międzynarodowym.
Czekają na Państwa kursy ADR skierowane do osób związanych z transportem, logistyką, składowaniem i użytkowaniem towarów niebezpiecznych. To podstawowe i specjalistyczne kursy ADR dla kierowców, ale też kursy stanowiskowe i przeznaczone dla magazynierów oraz spedytorów.
Prawie każdy zakład pracy, w którym znajdują się substancje niebezpieczne, łatwopalne, toksyczne, żrące lub zagrażające środowisku wodnemu powinien takiego doradcę wyznaczyć. Dlatego firma SMARTADR oferuje regularnie odbywające się kursy dla przyszłych doradców DGSA, ale występuje także w roli takiego doradcy.
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów lub osób, czy to na terenie kraju czy w wymiarze międzynarodowym na mocy Ustawy z Dnia 6 września 2001r. o Transporcie Drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371, tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 204 poz. 2088 z późn. zmianami) mają obowiązek uzyskania w tym celu licencji.
Do tego niezbędny jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w transporcie rzeczy lub osób.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy to kursy BHP i Ppoż.