Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

Rekonwersja dla żołnierzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, każdemu żołnierzowi zawodowemu po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować do podjęcia zatrudnienia. Pomoc finansowa na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu realizowana jest do wysokości limitu ustalanego corocznie przez Dyrektora DSS MON. Jego wysokość uwarunkowana jest od ilości lat pełnionej służby.

Każdemu żołnierzowi, który przechodzi na emeryturę przysługuje określona kwota pieniędzy na przekwalifikowanie zawodowe:

  • po 4 latach służby wojskowej 100% limitu, tj. 1.875,00 zł;
  • po 12 latach służby wojskowej 200% limitu, tj. 3.750,00 zł;
  • po 15 latach służby wojskowej 300% limitu, tj. 5.625,00 zł;

W ramach przeznaczonych środków finansowych pokrywane są koszty:

  • przekwalifikowania zawodowego;
  • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę);
  • zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.

Aby uzyskać pomoc finansową należy złożyć stosowny wniosek oraz zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. Były żołnierz zawodowy składa wniosek za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień. Natomiast żołnierz zawodowy składa wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

Szkolenia prowadzone są w przystępnej formie – filmy, prezentacje, zajęcia praktyczne, wykłady. Najlepsi wykładowcy pomogą odnaleźć się w nowym zawodzie.