Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

Skierowane jest do osób, które zdobyły:

  • prawo jazdy kategorii C, C1 po 10 września 2009 roku
  • prawo jazdy kategorii D, D1 po 10 września 2008 roku.

To skrócona wersja szkolenia kwalifikacji wstępnej, odpowiedni kurs dla osób, które

  • ukończyły 21 rok życia i posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E
  • ukończyły 23 rok życia i posiadają prawo jazdy kategorii D, D+E.

UZYSKANE UPRAWNIENIA
Kurs kończy się państwowym egzaminem zorganizowanym przez SMARTADR. Przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi na zadanych 20 w zakresie wiedzy ogólnej i 5 poprawnych odpowiedzi na zadanych 10 w zakresie wiedzy specjalistycznej oznacza zaliczenie testu.
Po zdanym egzaminie świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w przeciągu 7 dni i ważne pozostaje przez 5 lat. Po tym okresie należy odbyć szkolenie okresowe kierowców zawodowych.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW KURSU
Brak przeciwwskazań natury psychologicznej i zdrowotnej do wykonywania zawodu kierowcy
Przebywanie przez minimum 185 dni na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzasadnione więzami osobistymi, zawodowymi lub studiami na wyższej uczelni od przynajmniej sześciu miesięcy lub, zamiast wszystkich poprzednich: zamiar wykonywania przewozów drogowych dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, gdy kandydat nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE
Posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii.

ZAKRES SZKOLENIA

– racjonalne kierowanie pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
– znajomości właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
– prawidłowe mocowanie ładunków,
– zapewnienie bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
– zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom,
– optymalizacja zużycia paliwa,
– stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym,
– obsługa i logistyka, a także kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji,
– zagrożenia płynące z transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.
Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej to 140 godzin zajęć, z czego 10 praktycznej jazdy w mieście i w warunkach specjalnych.