Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

Szkolenia CPL

Zapraszamy na szkolenie „Obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP i Europejskiej Umowy ADR”

Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

  • Obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów wynikające
    z rozporządzenia REACH;
  • Zmiany załączników do rozporządzenia REACH – załącznik XIV i XVII;
  • Rozporządzenie CLP i kolejne dostosowania do postępu technicznego;
  • Karty charakterystyki;
  • Obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym m.in. dotyczące produktów biobójczych, detergentów, prekursorów narkotyków, uzyskiwania zgody na użycie nazwy alternatywnej, przywozu i wywozu niebezpiecznych chemikaliów;
  • Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Koszt szkolenia 500 zł. Czas trwania 8h.