Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

ADRESOWANE JEST DO:
Osób posiadających prawo jazdy kategorii C, C+E, D, D+E, jeśli prawo jazdy otrzymały po dniu:

  • 10 września 2009 roku – w przypadku kategorii C1 lub C i chcą rozpocząć pracę zawodowego kierowcy przed ukończeniem 21 roku życia
  • 10 września 2008 roku – w przypadku kategorii D1 lub D i chcą rozpocząć pracę zawodowego kierowcy przed ukończeniem 23 roku życia.

Kurs kwalifikacji wstępnej to obszerna wersja szkolenia przeznaczona dla najmłodszych kierowców, którzy chcą uniknąć ograniczeń w wykonywaniu przewozów ze względu na wiek.

UZYSKANE UPRAWNIENIA
Kurs kończy się państwowym egzaminem zorganizowanym przez SMARTADR. Przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi na zadanych 20 w zakresie wiedzy ogólnej i 5 poprawnych odpowiedzi na zadanych 10 w zakresie wiedzy specjalistycznej oznacza zaliczenie testu.
Po zdanym egzaminie świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w przeciągu 7 dni i ważne pozostaje przez 5 lat. Po tym okresie należy odbyć szkolenie okresowe kierowców zawodowych.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW KURSU
Brak przeciwwskazań natury psychologicznej i zdrowotnej do wykonywania zawodu kierowcy
Przebywanie przez minimum 185 dni na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzasadnione więzami osobistymi, zawodowymi lub studiami na wyższej uczelni od przynajmniej sześciu miesięcy lub, zamiast wszystkich poprzednich: zamiar wykonywania przewozów drogowych dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, gdy kandydat nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE.
Posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii.

ZAKRES SZKOLENIA

– racjonalne kierowanie pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
– znajomości właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
– prawidłowe mocowanie ładunków,
– zapewnienie bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
– zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom,
– optymalizacja zużycia paliwa,
– stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym,
– obsługa i logistyka, a także kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji,
– zagrożenia płynące z transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.
Kurs kwalifikacji wstępnej to 280 godzin zajęć, z czego 20 praktycznej jazdy w mieście i w warunkach specjalnych.