Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

Kurs DGSA

Kurs Doradcy DGSA – posiadanie wykwalifikowanych pracowników, dysponujących uprawnieniami Doradcy jest bardzo przydatne, zwłaszcza gdy profil działalności firmy wymaga ciągłych działań w zakresie bezpieczeństwa i realizacji wyznaczonych przez przepisy procedur. Dlatego zapraszamy na regularnie organizowane szkolenia, których ukończenie otwiera drogę do egzaminu zdawanego w Transportowym Dozorze Technicznym.
Osoby, które zdobyły uprawnienia doradcy ADR w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, potrzebne są firmom przewozowym, handlowym, spedycyjnym, dystrybucyjnym. Niezbędne okazują się w przedsiębiorstwach zajmujących się odbiorem i składowaniem produktów zawierających substancje, tworzywa zagrażające ludziom i środowisku.
Ze względu na stały rozwój naukowo-techniczny wciąż przybywa miejsc, gdzie taki licencjonowany doradca DGDSA musi zostać wyznaczony. Czasem potrzeba więcej niż jednej osoby z takimi uprawnieniami. Przepisy w tym zakresie dotyczą nie tylko podmiotów z sektora szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, ale także farmaceutycznego, budowlanego, samochodowego, stoczniowego, poligraficznego, usług dla rolnictwa i wielu, wielu innych.
Zapraszamy na szkolenie przeznaczone zarówno dla kierownictwa i załóg przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych pragnących zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie i na sukces w biznesie. Znajomość zasad bezpieczeństwa i wiedza o tym, jak postępować zgodnie ze szczegółowymi przepisami i obowiązującym prawem są podstawą działania w wielu branżach.
Liczba czynności i zakres odpowiedzialności doradcy DGSA (link do doradztwo ADR) są znaczące, a liczba firm objętych obowiązkiem wyznaczenia takiej osoby stale rośnie.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu i zaświadczenie o ukończeniu kursu jest niezbędne, by do niego przystąpić. Państwowy egzamin zdaje się w Transportowym Dozorze Technicznym.
Zdobyte uprawnienia ważne są przez pięć lat. Prowadzimy regularnie zarówno kursy początkowe, jak i umożliwiające przedłużenie ważności uprawnień (tzw. doszkalające).
Może do nich przystąpić każda osoba, która:
– ukończyła 21 lat
– posiada wykształcenie wyższe (niekoniecznie związane z transportem)
– nie była karana za przestępstwa umyślne.

Rodzaj kursu

Cena

Termin

Podstawowy

2200 zł

24.10.2017 – 29.10.2017

Recertyfikacja

2000 zł

26.10.2017 – 29.10.2017