Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

PRZEZNACZONE JEST DLA:

 • kierowców z prawem jazdy kategorii C1 lub C uzyskanym przed 10 września 2009
 • kierowców z prawem jazdy kategorii D1 lub D uzyskanym przed 10 września 2008
 • kierowców posiadających świadectwo kwalifikacji zawodowej i zamierzających przedłużyć jego ważność o 5 lat.

UZYSKANE UPRAWNIENIA
Szkolenia kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej na 5 lat. Egzamin państwowy w tym przypadku nie jest wymagany. Wystarczy udać się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji w celu uzyskania wpisu do prawa jazdy. Oczywiście, niezbędne są także dokumenty poświadczające odbycie badań lekarskich i psychologicznych.

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW
Brak przeciwwskazań natury psychologicznej i zdrowotnej do wykonywania zawodu kierowcy
Przebywanie przez minimum 185 dni na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzasadnione więzami osobistymi, zawodowymi lub studiami na wyższej uczelni od przynajmniej sześciu miesięcy lub, zamiast wszystkich poprzednich, wykonywanie przewozów drogowych dla polskiego przedsiębiorstwa
Posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej lub prawa jazdy kategorii C uzyskanego przed 10 września 2009 lub prawa jazdy kategorii D uzyskanego przed 10 września 2008.

ZAKRES SZKOLENIA

 • zasady racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • stosowanie obowiązujących przepisów
 • bezpieczeństwo, obsługa, logistyka
 • zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • bezpieczeństwo prowadzenia autobusu/samochodu ciężarowego

Dwa ostatnie bloki zagadnień możemy zastąpić inną problematyką, m.in.:

 • ergonomia w pracy kierowców
 • zasady udzielania pierwszej pomocy
 • obsługa klienta i dbałość o wizerunek firmy
 • mocowanie ładunków