Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

SMARTADR od lat profesjonalnie zajmujemy się bezpieczeństwem na terenie zakładów pracy i na drogach. Naszą drugą specjalnością, ściśle powiązaną z pierwszą, jest dydaktyka, szkolenie, skuteczne podnoszenie świadomości personelu i kierownictwa.
Dlatego prowadzimy szkolenia dla magazynierów, spedytorów, członków załóg pojazdów, pracowników firm usługowych, produkcyjnych, którzy mają kontakt z materiałami niebezpiecznymi. Zajęcia realizujemy na miejscu, w przedsiębiorstwach, ponieważ to pozwala nam dobrać tematykę kształcenia ściśle do Państwa potrzeb, stosownie do warunków panujących na stanowiskach pracy.
Szkolenia kończą się wydawaniem zaświadczeń, które honorowane są przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspektora Transportu Drogowego. Dla przykładu: wyposażenie w nie, nie licząc kierowcy, członków załogi pojazdu, który oznakowany jest tablicami barwy pomarańczowej, uchroni właściciela przed karą.
Nieoceniona i bezcenna jest jednak zwiększona świadomość pracowników w sferze istniejących zagrożeń wynikających z kontaktu i przebywania w pobliżu substancji toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych, promieniotwórczych, żrących i innych.
Prowadzący na miejscu szkolenie licencjonowany Doradca ADR wskaże, jak chronić się przed wypadkami i minimalizować ich skutki.