Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

Szkolenie ADR dla Magazynierów i Spedytorów

Na magazynierach i spedytorach spoczywa szczególna odpowiedzialność wynikająca z faktu podejmowania decyzji o warunkach składowania i przewozu towarów niebezpiecznych.
W ramach kursu ADR omawiamy:

  • krajowe i międzynarodowe przepisy obowiązującego prawa
  • zasady kwalifikacji materiałów niebezpiecznych
  • obowiązki uczestników procesu przewozu: nadawcy, przewoźnika, odbiorcy
  • wymagania stawiane przez prawo przed członkami załogi pojazdu, nie tylko przed kierowcą
  • najważniejsze dane klasyfikacyjne, rolę certyfikatu klasyfikacyjnego, znaczenie karty charakterystyki materiału niebezpiecznego MSDS
  • zasady znakowania sztuk przesyłek
  • zasady znakowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
  • rodzaje i treść dokumentów niezbędnych w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych
  • zasady wyłączeń, czyli możliwości przewozu materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem zwolnień z części przepisów umowy ADR