Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

PRZEZNACZONE JEST DLA:

  • osób, które nie ukończyły 23 roku życia, uzyskały kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyśpieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą zdobyć prawo do przewozu osób
  • osób, które nie ukończyły 21 roku życia, uzyskały kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyśpieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą zdobyć prawo do przewozu rzeczy

Kurs adresowany jest do osób posiadających:

  • prawo jazdy kategorii C, C1 wydane po 10 września 2009 roku
  • prawo jazdy kategorii D, D1 wydane po 10 września 2008 roku.

UZYSKANE UPRAWNIENIA
Kurs kończy się państwowym egzaminem zorganizowanym przez SMARTADR. Przynajmniej 5 poprawnych odpowiedzi na zadanych 10 w zakresie wiedzy specjalistycznej oznacza zaliczenie testu.
Po zdanym egzaminie świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w przeciągu 7 dni i ważne pozostaje przez 5 lat. Po tym okresie należy odbyć szkolenie okresowe kierowców zawodowych.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW KURSU
Posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

ZAKRES SZKOLENIA PRZY PRZEWOZIE OSÓB

– zaawansowane umiejętności racjonalnej jazdy zgodnej z przepisami bezpieczeństwa
– komfort i bezpieczeństwo pasażerów
– równomierne obciążanie pojazdu zgodne z przepisami BHP i z zasadami użytkowania pojazdu
– stosowanie przepisów obowiązujących w transporcie osób
– bezpieczeństwo, obsługa, logistyka rozpatrywane w związku z ochroną życia i zdrowia, warunkami ruchu drogowego oraz ochroną środowiska

ZAKRES SZKOLENIA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

– zaawansowane umiejętności racjonalnej jazdy zgodnej z przepisami bezpieczeństwa
– prawidłowy załadunek pojazdu zgodny z zasadami jego użytkowania oraz przepisami BHP
– optymalizacja zużycia paliwa i jazda w warunkach specjalnych
– stosowanie przepisów, zwłaszcza w zakresie przewozu towarów, a dotyczących między innymi: umów międzynarodowych, dokumentów wysyłkowych, zasad uzyskiwania licencji
– bezpieczeństwo, obsługa, logistyka rozpatrywane w związku z ochroną życia i zdrowia, warunkami ruchu drogowego oraz ochroną środowiska