Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów lub osób, czy to na terenie kraju czy w wymiarze międzynarodowym na mocy Ustawy z Dnia 6 września 2001r. o Transporcie Drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371, tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 204 poz. 2088 z późn. zmianami) mają obowiązek uzyskania w tym celu licencji.
Do tego niezbędny jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.
Kursy prowadzone przez SMARTADR znakomicie przygotowują nie tylko do egzaminu zdawanego przed Komisję Państwową, ale także dostarczają solidnej, bardzo przydatnej wiedzy z tak wielu dziedzin, jak:

  • prawo cywilne – rodzaje umów, praktyka negocjacji, wiążące umowy transportowe regulujące warunki przewozu
  • prawo handlowe – warunki formalne dotyczące prowadzenia działalności na rynku i obowiązki spoczywające na przewoźnikach
  • przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (przepisy rozporządzenia EWG nr. 3821/85, rozporządzenia WE 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE)
  • prawo podatkowe – podatek od wartości dodanej (VAT), podatek od pojazdów silnikowych, opłaty drogowe, także za korzystanie z infrastruktury drogowej
  • praktyka prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – systemy ewidencji gospodarczej, rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • zasady dostępu do rynku – przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie – formalności graniczne – rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi
  • obowiązujące normy techniczne i techniczne aspekty działalności- emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych
  • zasady bezpieczeństwa drogowego- umiejętności i uprawnienia wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku – umowy międzynarodowe.

Koszt szkolenia to 800 zł.